VILL DU REFLEKTERA ÖVER OCH PRATA MED NÅGON OM DIN ROLL SOM VIKTIG VUXEN?

  • Har du kört fast och behöver nya perspektiv?
  • Vill du bli sedd, hörd och bekräftad?

Jag lyssnar och stöttar betydelsefulla vuxna att bli mer medvetna om sin roll som barnens förebild och ledare. Jag möter även föräldrar och barn tillsammans för att hitta nya vägar till kommunikation, men också barn och unga i behov av en "känslotant" som lyssnar, förstår och bemöter.

Välkommen att kontakta mig!