- EN LISA FÖR BARNEN -
föreläser för föräldrar, pedagoger och/eller andra viktiga vuxna
i skola, förskola, företag, organisation, kyrka eller andra ställen

Välkommen att kontakta mig för att spåna idéer, resonera om pris eller boka en föreläsning!