Integritetspolicy

Sömnkonsulten i Sverige AB tror på en transparent kundrelation och vi är helt öppna med hur vi hanterar och skyddar de personuppgifter som vi behandlar. Alla personuppgifter behandlas i enlighet med gällande dataskyddslagar.

Från den 25 maj 2018 gäller Dataskyddsförordningen (General Data Protection Regulation – GDPR) som lag i alla EU:s medlemsländer.
GDPR stärker skyddet av den personliga integriteten vid behandling av personuppgifter. Personuppgifter är alla uppgifter som kan knytas till en identifierbar nu levande person. Exempel på personuppgifter är namn, personnummer, e-postadress, ip-nummer, samt foto, film eller ljudinspelning med en identifierbar person.

I samröre med oss, som kund, leverantör, besökare på sajten somnkonsulten.se, samtycker du till Sömnkonsultens (organisationsnummer 556998-7398) behandling av personuppgifter som beskrivs här och som sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.

Insamling och bevarande av personuppgifter

Vi samlar enbart in personuppgifter som är nödvändiga för verksamhetens art.

 • Namn, telefonnummer, adress, och organisationsnummer bevaras i Excelfil

 • E-postadresser bevaras i vårt mailprogram (Office 365)

 • Personuppgifter bevaras så länge det kan anses nödvändigt att fullgöra våra förpliktelser samt för myndighetskrav

  Vi behåller personuppgifter som är nödvändiga för oss för att fullgöra avtal med dig som kund eller leverantör, samt att uppfylla säkerhets- och myndighetskrav.
  När vi behandlar personuppgifter för de ändamål som nämns använder vi oss av våra legitima intressen när det gäller att upprätthålla affärsrelationer och kommunicera med dig som kontaktperson om verksamheten och våra arrangemang.

  Varför vi bevarar personuppgifter:

 • För att marknadsföra nya tjänster mot dig som kund

 • Skicka dig information om våra föreläsningar, utbildningar, arrangemang

 • Tipsa om verktyg och metoder för att sova bättre

 • Hantera anmälningar till föreläsningar, utbildningar och arrangemang

 • Behålla historik om deltagare som deltagit på olika föreläsningar, utbildningar och arrangemang

Policy gällande tredje part

Leverantörer av exempelvis våra IT-tjänster som behövs för att bedriva verksamheten får tillgång till personuppgifter, exempelvis bokförings-, löne- och mailleverantörer. Gemensamma samarbetspartners får tillgång till namn, telefon och mejladress för att kunna fullgöra uppdrag. Sömnkonsulten lämnar inte ut personuppgifter till obehöriga parter utan ditt samtycke.

Ändringar

Sömnkonsulten förbehåller sig rätten att ändra denna Integritetspolicy i takt med att ny lagstiftning infaller. Senaste ändringen är gjord 2020-03-16.

Kontaktinformation

Kontakta oss på info@somnkonsulten.se om du undrar hur dina personuppgifter behandlas av oss, eller om du önskar att vi ändrar/raderar dina personuppgifter. Du har också rätt att vända dig direkt till Datainspektionen, som är behörig tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter, för att framföra klagomål.

page2image3244890912