YOGA

MediYoga är en lisa för livet.

MediYoga är verktyg för att skapa pauser och ökad emotionell, fysisk och mental balans som kan utövas av alla. De flesta positionerna är sittande eller liggande och övningarna kan anpassas efter egen förmåga och dagsform. De dokumenterade effekterna av yogan är lika stora oavsett om du använder en yogamatta eller sitter på en stol.

MediYoga är en evidensbaserad meditativ, mjuk och terapeutisk yogaform framtagen i samarbete med svensk hälso- och sjukvård. Den har förmåga att skapa lugn, avspänning och balans på djupet och öppnar kraftfullt upp för kroppens självläkande förmåga. MediYogan kan definieras som en form av helhetsträning som stillar sinnet, ökar kroppsmedvetenheten och balanserar kroppens nerv- och hormonsystem men som också bidrar till ökad rörlighet, flexibilitet och styrka. Det bedrivs ständigt fortsatt forskning vid stora forskningscentra och sjukhus, så som Karolinska institutet och Danderyds sjukhus. MediYoga som är den mest utforskade yogaformen i Sverige. Information om forskning finns att läsa på MediYoga Sverige.

MediYoga är strukturerad för att kunna utföras i ett terapeutiskt syfte och utformad utifrån den tantriska yogatraditionen (som är en av de äldsta former av yoga människan känner till) med inspiration från kundaliniyoga, den mångtusenåriga indiska läkekonsten ayurveda samt med komponenter från traditionell kinesisk medicin.</p>

Fler än 200 sjukhus och vårdcentraler runt om i landet erbjuder MediYoga som ett av flera behandlingsalternativ. Forskning visar att yogan har goda effekter mot ex stress och utmattning, ryggbesvär, hjärt- och kärlsjukdomar, sömnbesvär, oro/ängslan, fokus och koncentration etc. Alla instruktörer och lärare inom MediYoga har medicinsk baskompetens.

Fler än hundra av Sveriges största arbetsplatser har erbjudit Mediyoga till fler än 10 000-tals anställda sedan MediYoga utvecklades av pionjären Göran Boll under 1990 talet. Sedan dess har över 2 500 instruktörer och mediyogaterapeuter utbildats.

Yoga är en av de äldsta discipliner för andlighet som människan känner till. Ingen vet exakt hur gammal yogan är men det vi kan säga säkert är att den funnits i minst 5 000 år. Troligtvis härstammar den från det gamla Indien som på den tiden var koncentrerat till Indusdalen och bestod av delar av det nuvarande Indien, Pakistan och Bangladesh.

Yoga handlade ursprungligen om en andlig väg till självkännedom. I västvärlden har yoga mer definierats och betraktats som en renodlad fysisk träningsform, en slags gymnastik, men i själva verket är det fysiska är bara en liten del av vad yoga är.

Yoga är i grunden varken religiös eller politiskt bunden. Det är en holistisk disciplin med ett innehåll och djup som ger människor verktyg att skapa pauser och ökad emotionellt, fysiskt och mental balans.