Tjänster

Insikt, förståelse, kunskap

Göra nytt och bryta mönster

Livsstilsförändra

Jag lär och hjälper människor att sova bättre och erbjuder: 

inspirationsföreläsningar och utbildning
sömnkonsultationer
livsstils- och sömnmätningar
samt coachning enligt den senaste sömn- och hjärnforskningen, neuroledarskap och KBT-modellen:

  • kartläggning
  • sömnskola
  • sömnhygien
  • stimuluskontroll
  • sömnrestriktion
  • kognitiv omstrukturering
  • avspänningssträning
  • andning, meditation och yoga
  • uppföljning

Samtalen sker online via telefon eller Skype och/eller i verkliga livet beroende på vad som dig passar bäst. Jag finns i Stockholmsområdet, men föreläser över hela landet. 

Upplägget varierar utifrån ditt behov, men vanligast är att vi först gör en kartläggning med sömndagbok, Insomnia Severity Index (ISI) och Firstbeats livsstilsmätningsverktyg för att få koll på den nuvarande sömneffektiveteten och återhämtninpgförmågan. Utifrån resultatet lägger vi upp en individuell plan för att öka sömntrycket och minska den vakna tiden i sängen, men också vilka förändringar du behöver göra för att fortsätta sova gott efter avslutad coachning.